• Valikko

 • Tietoa syrjimatonkirkko.fi -sivustosta


  Tämä sivusto tarjoaa ehdokkaille vuoden 2018 seurakuntavaaleissa mahdollisuuden allekirjoittaa sitoumuksen, jossa he lupaavat edistää yhdenvertaisuutta laaja-alaisesti. Ehdokkaiden sivulle kirjoittamat tekstit ovat ehdokkaiden omia kannanottoja, eivätkä ne välttämättä heijasta Syrjimätön kirkko -kampanjasta vastaavien näkemyksiä.

  Sivustoa hallinnoi Sateenkaariyhdistys Malkus ry ja sen toteutuksesta vastaa Koodinikkari.

  Teknistä tukea, tietojen muuttamista jne. koskevat kysymykset voi lähettää osoitteeseen riku@koodinikkari.fi


  Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait uudistuivat 2015 alusta


  Eduskunta hyväksyi 16.12.2014 tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain muuttamista koskevan lakipaketin. Lakiuudistus tuli voimaan vuoden 2015 alusta.

  Lakiuudistuksen myötä vähemmistövaltuutetun virka korvattiin yhdenvertaisuusvaltuutetun viralla. Yhdenvertaisuusvaltuutettu valvoo yhdenvertaisuuslain syrjinnän kieltoa mm. iän, etnisyyden, seksuaalisen suuntautumisen ja vammaisuuden osalta. Työelämän osalta yhdenvertaisuuslakiin perustuvaa syrjintää valvovat edelleen työsuojeluviranomaiset (aluehallintovirastot).

  Syrjintälautakunta ja tasa-arvolautakunta yhdistettiin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnaksi. Sukupuolten tasa-arvon edistämisestä ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (tasa-arvolaki). Uudistetussa tasa-arvolaissa sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettiin koskemaan sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Laki velvoittaa viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä ja työnantajia myös ennaltaehkäisemään tätä syrjintää.